9 березня факультет технічних систем і енергоефективних технологій (ТеСЕТ), кафедра Технологія машинобудування, верстати та інструменти (ТМВІ) і кафедра хімічної інженерії (ХІ) святкують 55-річчя.

Історія створення факультету сягає ще 1966 р., коли було створено Сумську філію Харківського політехнічного  інституту у складі 2 факультетів: машинобудівний і загальнотехнічний. Цього ж року були створені 2 кафедри: кафедра технології машинобудування (нині – кафедра Технологія машинобудування, верстати та інструменти) і кафедра хімічної технології (нині – кафедра хімічної інженерії).  Студентами філії ХПІ стали 426 осіб.

У 2009 році інженерний факультет був реорганізований у факультет технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ). Сьогодні на факультеті – уже 8 випускових кафедр. Більше 700 студентів та аспірантів отримують освіту рівня “бакалавр” (8 спеціальностей), “магістр” (6 спеціальностей) та аспірант (3 спеціальності).

Почесний ректор СумДУ, професор Анатолій Васильєв був одним із перших випускників філії (1972).

Факультет пишається своїми випускниками, серед яких:

 • Дмитро Криворучко (1999) – директор ТОВ «Центр технологічних ініціатив», д-р техн. наук;
 • Олег Хухрянський (2002) – генеральний директор ПАТ «УКРХІМПРОЕКТ»;
 • Дмитро Назаренко (2009) – перший заступник голови Київської обласної державної адміністрації;
 • Володимир Долгих – Global Course Owner and Trainer в «Seco Tools AB»;
 • Людмила Атрошкіна – начальник проектно-конструкторського бюро "Нафтохіммонтаж";
 • Микола Кочергін – головний інженер компанії “Газ Синтез”.

На факультеті працює більше 100 науково-педагогічних працівників, серед яких 14 докторів наук та 86 кандидатів наук, стипендіати Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України. Протягом 14 років факультет очолює - декан, професор Олександр Гусак.

За обсягами профінансованих та виконаних НДР (спеціальний фонд) госпдоговірної і грантової тематики у 2015-2020 рр. факультет ТеСЕТ займає перше місце серед структурних підрозділів СумДУ. Найбільший обсяг фінансування за цей період отримувала кафедра прикладної гідроаеромеханіки.

Співробітники факультету активно беруть участь у дослідженнях, що фінансуються МОН у напрямках:

 • нові речовини і матеріали (Залога В. О., проф., д-р техн. наук);
 • створення та застосування технологій отримання нових речовин хімічного виробництва (Артюхов А. Є., доц., канд. техн. наук; Яновська Г. О., канд. хім. наук; Склабінський В. І., проф., д-р техн. наук);
 • енергетика та енергоефективність технології енергетичного машинобудування (Загорулько А. В., доц., канд. техн. наук);
 • нові технології і обладнання для хімічної, нафтогазопереробної та інших галузей промисловості (Ляпощенко О. О., проф., д-р техн. наук);
 • впровадження енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій; освоєння альтернативних джерел енергії; безпечна, чиста й ефективна енергетика (Сотник М. І., проф., д-р техн. наук).

Результати досліджень науковців публікуються у виданнях, що індексуються Scopus. Питома вага праць у галузі матеріалознавства та інженерних наук становить 64% від загальної кількості публікацій.

За даними аналітичної платформи Elsevier SciVal, до ТОП-50 науковців університету за кількістю статей і тез конференцій, опублікованих у виданнях, які індексуються БД Scopus, у 2015-2020 рр., увійшли 8 науковців:

 • Артюхов А. Є. 54 публікації, 316 цитувань, h-індекс - 15;
 • Павленко І. В.50 публікацій, 295 цитувань, h-індекс - 11;
 • Іванов В. О.49 публікацій, 268 цитувань, h-індекс - 11;
 • Склабінський В. І. 23 публікації, 201 цитування, h-індекс - 9;
 • Гапонова О. П. 32 публікації, 147 цитувань, h-індекс – 7;
 • Ляпощенко О. О. 27 публікацій, 154 цитування, h-індекс - 7;
 • Дядюра К. О.26 публікацій, 153 цитування, h-індекс - 6;
 • Говорун Т. П.22 публікації, 36 цитувань, h-індекс – 5.

Факультет ТеСЕТ відомий своїми науковими  виданнями і міжнародними конференціями:

 • «Journal of Engineering Sciences» – входить до категорії «В»  Переліку наукових фахових видань України (раніше – Вісник СумДУ. Серія Технічні науки);
 • науково-технічна конференція «Герметичність, вібронадійність та екологічна безпека насосного і компресорного обладнання» – «ГЕРВІКОН+НАСОСИ» (“Hermetic Sealing, Vibration Reliability and Ecological Safety of Pump and Compressor Machinery – HERVICON+PUMPS”);
 • конференція «Конструювання, моделювання, виробництво: обмін інноваціями» (“Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange”).

Не лише у науковій, але і творчій діяльності самореалізовуються викладачі – був створений чоловічий ансамбль «ТеСЕТ», якому присвоєне почесне звання «Народний аматорський колектив профспілок України».

Бажаємо колективу факультету процвітання, плідної праці, успіхів, нових наукових досягнень та відкриттів.  

https://news.sumdu.edu.ua/uk/news/11849-fakultet-tekhnichnikh-sistem-i-energoefektivnikh-tekhnologij-sumdu-vidznachae-55-richchya-z-chasu-stvorennya.html

https://library.sumdu.edu.ua/uk/novyny/1420-vitaemo-fakultet-teset-iz-yuvileem.html

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Харківська 116, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]