З метою забезпечення якості професійної підготовки фахівців на основі комплексного співробітництва випускових кафедр факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ) із зацікавленими підприємствами і організаціями - провідними роботодавцями, під керівництвом заст. декана Бориса Ступіна з 2019 по 2024 рік на факультеті проведена значна робота зі створення Експертних рад роботодавців.

Створено вісім Експертних рад роботодавців, зокрема, зі спеціальностей "Прикладна механіка", "Екологія", "Технології захисту навколишнього середовища", "Енергетичне машинобудування", "Теплоенергетика", "Хімія", "Прикладне матеріалознавство", "Галузеве машинобудування", до яких входять провідні та досвідчені фахівці, а також керівники кращих підприємств та установ з різних галузей промисловості.

Наказ №0490-І від 25.06.2019 р.
Наказ №0491-І від 25.06.2019 р.
Наказ №0500-І від 01.07.2019 р.
Наказ №0526-І від 09.07.2019 р.
Наказ №0603-І від 30.08.2019 р.
Наказ №0625-І від 06.09.2019 р.
Наказ №0680-І від 23.09.2019 р

Експертна рада роботадавців кафедри комп'ютерної механіки імені Володимира Марцинковського

 • Склад ЕРР
 • План роботи ЕРР
 • Рішення ЕРР

Експертна рада роботадавців кафедри хімічної інженерії


Експертна рада роботадавців кафедри прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів


Експертна рада роботадавців кафедри технічної теплофізики

 • Склад ЕРР
 • План роботи ЕРР
 • Рішення ЕРР

Експертна рада роботадавців кафедри технології машинобудування, верстати та інструменти

 • Склад ЕРР
 • План роботи ЕРР
 • Рішення ЕРР

Експертна рада роботадавців кафедри екології та природозахисних технологій

 • Склад ЕРР
 • План роботи ЕРР
 • Рішення ЕРР

Експертна рада роботадавців кафедри прикладної гідроаеромеханіки


Експертна рада роботадавців кафедри теоретичної та прикладної хімії


 

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Харківська 116, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]