Н А К А З
Міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР
м. Київ № 117 9 березня 1966 р.
Про організацію Сумського філіалу
Харківського політехнічного інституту
 
      З метою поліпшення якості підготовки спеціалістів та більш раціонального використання учбово-матеріальної бази ВУЗів, на виконання постанови Ради Міністрів СРСР від 21 квітня 1965 р. «Про заходи по дальшому розширенню і поліпшенню підготовки спеціа-лістів для хімічної промисловості і хімічного машинобудування», - 
 
Н А К А З У Ю:
 
     1. Реорганізувати Сумський загальнотехнічний факультет в Сумський філіал Харківського політехнічного інституту у складі факультетів:
- машинобудівного;
- загальнотехнічного.
     2. Управлінню ВУЗів в планах прийому на 1966/67 учбовий рік передбачити прийом до Сумського філіалу Харківського політехніч-ного інституту за денною формою навчання з спеціальностей:
0501 – Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти;
0516 – Машини і апарати хімічних виробництв.
     3. Дозволити Сумському філіалу Харківського політехнічного інституту на другому етапі навчання провадити підготовку спеціалістів з спеціальностей:
- Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти;
- Машини і апарати хімічних виробництв.
     4. Розділити кафедру спеціальних дисциплін Сумського філіалу на дві кафедри:
- Технології машинобудування;
- Хімічної технології.
 
                               Міністр                                                                                                                                                    Ю. Даденков

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Харківська 116, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]