Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ). Головним завданням Вченої ради факультету є вирішення найважливіших питань навчальної, навчально-методичної, наукової, виховної i кадрової політики факультету з метою якісної підготовки фахiвцiв, розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, проведенню виховної роботи серед молоді, поширенню наукових знань i здійсненню культурно-просвітницької дiяльностi.

Головою Вченої ради факультету є декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр та лабораторій, вчений секретар, голова конференції трудового колективу та представницьких органів профспілкових організацій співробітників та студентів факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють в ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування факультету та його структурних підрозділів.

План роботи вченої ради факультету ТеСЕТ на 2019-2020 н .р.

Склад вченої ради факультету ТеСЕТ:


з/п

П.І.П/б.

1.

Арсеньєв Вячеслав Михайлович

2.

Берладір Христина Володимирівна

3.

Большаніна Світлана Борисівна

4.

Бондаренко Герман Андрійович

5.

Ванєєв Сергій Михайлович

6.

Гончаров Руслан Іванович

7.

Гусак Олександр Григорович

8.

Дядюра Костянтин Олександрович

9.

Загорулько Андрій Васильович

10.

Залога Вільям Олександрович

11.

Іванов Віталій Олександрович

12.

Івченко Олександр Володимирович

13.

Карінцев Іван Борисович

14.

Ковальов Ігор Олександрович

15.

Колісніченко Едуард Васильович

16.

Криворучко Дмитро Володимирович

17.

Кунпан Максим Олександрович

18.

Лазненко Дмитро Олексійович

19.

Ляпощенко Олександр Олександрович

20.

Павленко Іван Володимирович

21.

Пляцук Леонід Дмитрович

22.

Руденко Софія Геннадіївна

23.

Савченко Євген Миколайович

24.

Сотник Микола Іванови

25.

Симоновський Віталій Іович

26.

Склабінський Всеволод Іванович

27.

Смирнов Василь Анатолійович

28.

Стороженко Віталій Якович

29.

Ступін Борис Анатолійович

30.

Тарасенко Євгенія Андріївна

31.

Трунова Інна Олександрівна

32.

Хацко Костянтин Олександрович

33.

Чех Олег Юрійович

34.

Шарапов Сергій Олегович

35.

Шульга Дмитро Олегович

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: info@teset.sumdu.edu.ua