Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету технічних систем та енергоефективних технологій (ТеСЕТ) Сумського державного університету (СумДУ). Головним завданням Вченої ради факультету є вирішення найважливіших питань навчальної, навчально-методичної, наукової, виховної i кадрової політики факультету з метою якісної підготовки фахiвцiв, розвитку фундаментальних та прикладних досліджень, проведенню виховної роботи серед молоді, поширенню наукових знань i здійсненню культурно-просвітницької дiяльностi.

Головою Вченої ради факультету є декан факультету. До складу Вченої ради факультету входять за посадами заступники декана, завідувачі кафедр та лабораторій, вчений секретар, голова конференції трудового колективу та представницьких органів профспілкових організацій співробітників та студентів факультету, а також виборні представники, які представляють науково-педагогічних працівників і обираються з числа професорів, докторів наук; виборні представники, які представляють інших працівників факультету і працюють в ньому на постійній основі, керівники органів студентського самоврядування факультету та його структурних підрозділів.

План роботи вченої ради факультету ТеСЕТ на 2021-2022 н .р

Склад вченої ради факультету ТеСЕТ

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Харківська 116, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]