П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (РЯ)

факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ

на 2022-2023 навчальний рік

 

п/п

Питання до обговорення

Термін

Доповідач

1

1. Затвердження робочих програм на 2023-2024 навчальний рік

Серпень 2023

Колісніченко Е.В.

2. Звіт гаранта ОП «Енергетичний менеджмент» другого рівня вищої освіти
про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів.

Сотник М.І.

3. Звіт гаранта ОП «Енергетичний менеджмент» першого рівня вищої освіти
про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів.

Хованський С.О.

4. Звіт гаранта ОП Прикладна хімія» першого рівня вищої освіти про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів.

Яновська Г.О.

5. Звіт гаранта ОП «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика» другого рівня вищої освіти про особливості
підготовки та проведення акредитаційних заходів.

Панченко В.О.

2

Про результати перевірки готовності кафедр до 2023-2024 н.р.

Жовтень 2023

Колісніченко Е.В.

3

1. Розгляд переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на розвиток загальних компетентностей 2024-2025 н.р.

Листопад 2023

Колісніченко Е.В.

2. Розгляд переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на розвиток фахових компетентностей 2024-2025 н.р.

Колісніченко Е.В.

4

Моніторинг та перегляд освітніх програм та навчальних планів на 2024-2025 рік прийому.

Грудень 2023

Члени РЯ

5

Затвердження робочих програм до вибіркових дисциплін на 2024-2025
навчальний рік

Лютий 2024

Колісніченко Е.В.

6

Про стан робіт із залучення роботодавців та випускників до процесу розробки та моніторингу освітніх програм

Квітень 2024

Ступін Б.А.

7

1. Впровадження неформальної освіти, а також інноваційних технологій навчання в освітній процес за освітньо-професійними програмами факультету ТеСЕТ.

Червень
2024

Завідувачі кафедр
ф-ту ТеСЕТ

2. Аналіз результатів роботи РЯ за 2023-2024 н. р.

Євтухов А.Є.
Колісніченко Е.В.

3. Затвердження плану роботи Ради з якості факультету ТеСЕТ на 2022-2023 навчальний рік.

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Харківська 116, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]