На виконання наказу ректора від 02.07.2021 року №0686-І «Про створення Ради із забезпечення якості вищої освіти інститутів (факультетів)» призначити персональний склад Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету технічних систем та енергоефективних технологій.

Голова Ради:

доц. Колісніченко Е.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-методичної роботи

Секретар Ради:

доц. каф. ПГМ Хованський С.О., заступник декана ф-ту ТеСЕТ із заочного і дистанційного навчання

Члени Ради:

доц Гусак О.Г., декан ф-ту ТеСЕТ

доц. Євтухов А.В., перший заступник декана ф-ту ТеСЕТ

проф. Павленко І.В., заступник заступник декана ф-ту ТеСЕТ з наукової роботи, голова групи забезпечення спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»

проф. Сотник М.І., зав. каф. ПГМ, голова групи забезпечення спеціальності 144 «Теплоенергетика»

проф. Іванов В.О., зав. каф. ТМВІ, заступник декана з міжнародного співробітництва

проф. Пляцук Л.Д., зав. каф. ПЕ, голова групи забезпечення спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»

проф. каф. ТМВІ Залога В.О., голова групи забезпечення спеціальності 132 «Матеріалознавство»

доц. каф. ПЕ Аблєєва І.Ю., голова групи забезпечення спеціальності 101 «Екологія»

доц. каф ТПХ Яновська Г.О., голова групи забезпечення спеціальності 102 «Хімія»

ст. викл. каф. ТМВІ Денисенко Ю.О., голова групи забезпечення спеціальності 175 «Інформаційно-вимірювальні технології»

доц. Острога Р.О., т.в.о. зав. каф. ХІ

доц. Гапонова О.П., зав. каф. ПМіТКМ

доц. Загорулько А.В., зав. каф. КМ, голова групи забезпечення спеціальності 131 «Прикладна механіка»

доц. Ванєєв С.М., зав. каф. ТТФ, голова групи забезпечення спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»

доц. Пономарьова Л.М., в.о. зав. каф. ТПХ

доц. каф. ПЕ Трунова І.О.

доц. каф. ПМіТКМ Дегула А.І.

доц. каф. ТТФ Шарапов С.О.

ас. каф. КМ Позовний О.О.

гол. НТСА ф-ту ТеСЕТ, асп. каф. ПГМ Куліков Олександр

студ. декан ф-ту ТеСЕТ Новік Віктор

заст. студ. декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-наукової роботи Муквич Владислава

 

ГРУПА ЕКСПЕРТИЗИ ЯКОСТІ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Склад групи

Голова Групи:

доц. Колісніченко Е.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-методичної роботи

 

Члени Групи:

голови груп забезпечення спеціальностей:

101 «Екологія»                                                                                  доц. Аблєєва І.Ю.

102 «Хімія»                                                                                        доц. Яновська Г.О.

131 «Прикладна механіка»                                                              доц. Загорулько А.В.

132 «Матеріалознавство»                                                                проф. Залога В.О.

133 «Галузеве машинобудування»                                                 проф. Павленко І.В.

142 «Енергетичне машинобудування»                                           проф. Ванєєв С.М.

144 «Теплоенергетика»                                                                    проф. Сотник М.І.

175 «Інформаційно-вимірювальні технології»                              ст. викл. Денисенко Ю.О.

183 «Технології захисту навколишнього середовища»                проф. Пляцук Л.Д.

представники здобувачів вищої освіти:

студ. декан ф-ту ТеСЕТ                                                                   Новік Віктор

заст. студ. декана ф-ту ТеСЕТ

з навчально-наукової роботи                                                           Муквич Владислава

гол. НТСА ф-ту ТеСЕТ, асп. каф. ПГМ                                         Куліков Олександр

 

П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (РЯ)

факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ

на 2022-2023 навчальний рік

 

п/п

Питання до обговорення

Термін

Доповідач

1

1. Затвердження робочих програм на 2023-2024 навчальний рік

Серпень 2023

Колісніченко Е.В.

2. Звіт гаранта ОП «Енергетичний менеджмент» другого рівня вищої освіти
про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів.

Сотник М.І.

3. Звіт гаранта ОП «Енергетичний менеджмент» першого рівня вищої освіти
про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів.

Хованський С.О.

4. Звіт гаранта ОП Прикладна хімія» першого рівня вищої освіти про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів.

Яновська Г.О.

5. Звіт гаранта ОП «Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика» другого рівня вищої освіти про особливості
підготовки та проведення акредитаційних заходів.

Панченко В.О.

2

Про результати перевірки готовності кафедр до 2023-2024 н.р.

Жовтень 2023

Колісніченко Е.В.

3

1. Розгляд переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на розвиток загальних компетентностей 2024-2025 н.р.

Листопад 2023

Колісніченко Е.В.

2. Розгляд переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на розвиток фахових компетентностей 2024-2025 н.р.

Колісніченко Е.В.

4

Моніторинг та перегляд освітніх програм та навчальних планів на 2024-2025 рік прийому.

Грудень 2023

Члени РЯ

5

Затвердження робочих програм до вибіркових дисциплін на 2024-2025
навчальний рік

Лютий 2024

Колісніченко Е.В.

6

Про стан робіт із залучення роботодавців та випускників до процесу розробки та моніторингу освітніх програм

Квітень 2024

Ступін Б.А.

7

1. Впровадження неформальної освіти, а також інноваційних технологій навчання в освітній процес за освітньо-професійними програмами факультету ТеСЕТ.

Червень
2024

Завідувачі кафедр
ф-ту ТеСЕТ

2. Аналіз результатів роботи РЯ за 2023-2024 н. р.

Євтухов А.Є.
Колісніченко Е.В.

3. Затвердження плану роботи Ради з якості факультету ТеСЕТ на 2022-2023 навчальний рік.

  Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУ від 22.10.2020 р. 

 

 

 

 

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2019-2020

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 27.09.2019 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 15.10.2019 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 27.12.2019 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №4 від 26.02.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №5 від 18.03.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №6 від 15.04.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №7 від 20.05.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №8 від 26.06.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2020-2021

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 28.08.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 13.11.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 18.11.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №4 від 24.11.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №5 від 14.01.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №6 від 27.01.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №7 від 11.02.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №8 від 16.06.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №9 від 30.06.2021 р.)

 

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2021-2022

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 28.08.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 02.09.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 11.11.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №4 від 30.12.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №5 від 20.01.2022 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №6 від 02.06.2022 р.) 

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2022-2023

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 31.08.2022 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 27.10.2022 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 15.11.2022 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №4 від 27.12.2022 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №5 від 31.01.2023 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №6 від 14.02.2023 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №7 від 06.04.2023 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №8 від 31.05.2023 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №9 від 12.06.2023 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2023-2024

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 26.08.2023 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 12.10.2023 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 31.10.2023 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №4 від 15.11.2023 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №5 від 15.02.2024 р.)

 

 

 

 

 

 

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Харківська 116, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]