На виконання наказу ректора від 02.07.2021 року №0686-І «Про створення Ради із забезпечення якості вищої освіти інститутів (факультетів)» призначити персональний склад Ради із забезпечення якості вищої освіти факультету технічних систем та енергоефективних технологій.

Голова Ради:
доц. Колісніченко Е.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-методичної роботи


Секретар Ради:
ст. викл. каф. ХІ Острога Р.О.


Члени Ради:
доц Гусак О.Г., декан ф-ту ТеСЕТ
доц. Євтухов А.В., перший заступник декана ф-ту ТеСЕТ
доц. Івченко О.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ із заочного і дистанційного навчання
проф. Павленко І.В., заступник заступник декана ф-ту ТеСЕТ з наукової роботи, голова групи забезпечення спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
проф. Сотник М.І., зав. каф. ПГМ, голова групи забезпечення спеціальності 144 «Теплоенергетика»
проф. Іванов В.О., зав. каф. ТМВІ, заступник декана з міжнародного співробітництва, голова групи забезпечення спеціальності 131 «Прикладна механіка»
проф. Пляцук Л.Д., зав. каф. ПЕ, голова групи забезпечення спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
проф. каф. ТМВІ Залога В.О., голова групи забезпечення спеціальності 132 «Матеріалознавство»
ст. викл. каф. ПЕ Аблєєва І.Ю., голова групи забезпечення спеціальності 101 «Екологія»
проф. каф. ТТФ Бондаренко Г.А., голова групи забезпечення спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»
доц. каф ТПХ Манжос О.П., голова групи забезпечення спеціальності 102 «Хімія»
ст. викл. каф. ТМВІ Денисенко Ю.О., голова групи забезпечення спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
проф. Склабінський В.І., зав. каф. ХІ
доц. Гапонова О.П., зав. каф. ПМіТКМ
доц. Загорулько А.В., зав. каф. КМ
доц. Ванєєв С.М., зав. каф. ТТФ
доц. Большаніна С.Б., зав. каф. ТПХ
доц. каф. ПЕ Трунова І.О.
доц. каф. ПМіТКМ Дегула А.І.
ст. викл. каф. Шарапов С.О.
доц. каф. ТПХ Ліцман Ю.В.
доц. каф. ПГМ Хованський С.О.
гол. НТСА ф-ту ТеСЕТ, асп. каф. ЕПзТ Чубур В.С.
студ. декан ф-ту ТеСЕТ Ілюхін М.І.
заст. студ. декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-наукової роботи Муквич В.Ю.

На виконання наказу ректора від 02.07.2021 року №0686-І «Про створення Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інститутів (факультетів)» на обговорення був запропонований персональний склад Групи експертизи якості освітніх програм ради з якості факультету технічних систем та енергоефективних технологій.

Голова Групи:
доц. Колісніченко Е.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-методичної роботи

Члени Групи:
- голови груп забезпечення спеціальностей:

Спеціальність ПІБ голови групи забезпечення спеціальності
101 «Екологія» ст. викл. Аблєєва І.Ю.
102 «Хімія» доц. Яновська Г.О.
131 «Прикладна механіка» проф. Іванов В.О.
132 «Матеріалознавство» проф. Залога В.О.
133 «Галузеве машинобудування» проф. Павленко І.В.
142 «Енергетичне машинобудування» проф. Бондаренко Г.А.
144 «Теплоенергетика» проф. Сотник М.І.
152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» ст. викл. Денисенко Ю.О.
183 «Технології захисту навколишнього середовища» проф. Пляцук Л.Д.

- представники здобувачів вищої освіти:
  - студ. декан ф-ту ТеСЕТ Ілюхін М.І.
  - заст. студ. декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-наукової роботи Муквич В.Ю.
  - гол. НТСА ф-ту ТеСЕТ, асп. каф. ЕПзТ Чубур В.С.

П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (РЯ)

факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ

на 2022-2023 навчальний рік

 

п/п

Питання до обговорення

Термін

Доповідач

1

1. Затвердження робочих програм на 2022-2023 навчальний рік

Серпень 2022

Колісніченко Е.В.

2. Впровадження неформальної освіти в освітній процес за освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент» другого рівня вищої освіти

Сотник М.І.

2

Про результати перевірки готовності кафедр до 2022-2023 н.р.

Жовтень 2022

Колісніченко Е.В.

3

1. Розгляд переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на розвиток загальних компетентностей 2023-2024 н.р.

Листопад 2022

Колісніченко Е.В.

2. Розгляд переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на розвиток фахових компетентностей 2023-2024 н.р.

Колісніченко Е.В.

4

1. Про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів за освітньо-професійною «Енергетичний менеджмент» другого рівня вищої освіти

Грудень 2022

Сотник М.І.

2. Моніторинг та перегляд освітніх програм та навчальних планів на 2023-2024 н.р.

Члени РЯ

5

Про стан робіт із залучення роботодавців та випускників до процесу розробки та моніторингу освітніх програм

Квітень 2023

Ступін Б.А.

6

Впровадження неформальної освіти в освітній процес за освітньо-професійною програмою «Прикладна хімія» першого рівня вищої освіти

Січень 2023

Яновська Г.О.

Впровадження неформальної освіти в освітній процес за освітньо-професійною програмою «Енергетичний менеджмент» першого рівня вищої освіти

Хованський С.О.

7

1. Про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів за освітньо-професійною програмою «Прикладна хімія» першого рівня вищої освіти

Травень 2023

Яновська Г.О.

2. Про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів за освітньо-професійною програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища» першого рівня вищої освіти

Аблєєва І.Ю.

3. Про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів за освітньо-професійною «Енергетичний менеджмент» першого рівня вищої освіти

Хованський С.О.

8

1. Звіт гаранта ОПП «Енергетичний менеджмент» другого рівня вищої освіти про впровадження плану заходів з усунення зауважень та врахування рекомендацій за результатами акредитації

Червень

2023

Сотник М.І.

2. Впровадження неформальної освіти, а також інноваційних технологій навчання в освітній процес за освітньо-професійними програмами факультету ТеСЕТ.

Завідувачі кафедр   ф-ту ТеСЕТ

3. Аналіз результатів роботи РЯ за 2021-2022 н. р.

Євтухов А.Є.

Колісніченко Е.В.

4. Затвердження плану роботи Ради з якості факультету ТеСЕТ на 2022-2023 навчальний рік.

  Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУ від 22.10.2020 р.

 

 

 

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2019-2020

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 27.09.2019 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 15.10.2019 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 27.12.2019 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №4 від 26.02.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №5 від 18.03.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №6 від 15.04.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №7 від 20.05.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №8 від 26.06.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2020-2021

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 28.08.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 13.11.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 18.11.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №4 від 24.11.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №5 від 14.01.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №6 від 27.01.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №7 від 11.02.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №8 від 16.06.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №9 від 30.06.2021 р.)

 

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2021-2022

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 28.08.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 02.09.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 11.11.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №4 від 30.12.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №5 від 20.01.2022 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №6 від 02.06.2022 р.) 

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2022-2023

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 31.08.2022 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 27.10.2022 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 15.11.2022 р.)

 

 

 

 

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]