На виконання наказу ректора від 02.07.2021 року №0686-І «Про створення Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інститутів (факультетів)» призначити персональний склад Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету технічних систем та енергоефективних технологій.

Голова Ради:
доц. Колісніченко Е.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-методичної роботи

Секретар Ради:
ст. викл. каф. ХІ Острога Р.О.

Члени Ради:
доц Гусак О.Г., декан ф-ту ТеСЕТ

доц. Савченко Є.М., перший заступник декана ф-ту ТеСЕТ
доц. Івченко О.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ із заочного і дистанційного навчання, голова групи забезпечення спеціальності 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка»
проф. Павленко І.В., заступник заступник декана ф-ту ТеСЕТ з наукової роботи, голова групи забезпечення спеціальності 133 «Галузеве машинобудування»
проф. Сотник М.І., зав. каф. ПГМ, голова групи забезпечення спеціальності 144 «Теплоенергетика»
доц. Загорулько А.В., зав. каф. КМ
проф. Іванов В.О., зав. каф. ТМВІ, заступник декана з міжнародного співробітництва, голова групи забезпечення спеціальності 131 «Прикладна механіка»
проф. Склабінський В.І., зав. каф. ХІ
проф. Пляцук Л.Д., зав. каф. ПЕ, голова групи забезпечення спеціальності 183 «Технології захисту навколишнього середовища»
проф. каф. ТМВІ Залога В.О., голова групи забезпечення спеціальності 132 «Матеріалознавство»
ст. викл. каф. ПЕ Аблєєва І.Ю., голова групи забезпечення спеціальності 101 «Екологія»
проф. каф. ТТФ Бондаренко Г.А., голова групи забезпечення спеціальності 142 «Енергетичне машинобудування»
доц. каф ТПХ Манжос О.П., голова групи забезпечення спеціальності 102 «Хімія»
доц. Гапонова О.П., зав. каф. ПМіТКМ
доц. Ванєєв С.М., зав. каф. ТТФ
доц. Большаніна С.Б., зав. каф. ТПХ
доц. каф. ТМВІ Євтухов А.В.
доц. каф. ПЕ Трунова І.О.
доц. каф. ПМіТКМ Дегула А.І.
доц. каф. ТТФ Козін В.М.
доц. каф. ТПХ Ліцман Ю.В.
доц. каф. ПГМ Хованський С.О.
студ. декан ф-ту ТеСЕТ Тарасенко Д.Р.
заст. студ. декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-наукової роботи Зайцева К.О.
гол. НТСА ф-ту ТеСЕТ, асп. каф. ЕПзТ Чубур В.С.

На виконання наказу ректора від 02.07.2021 року №0686-І «Про створення Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти інститутів (факультетів)» на обговорення був запропонований персональний склад Групи експертизи якості освітніх програм ради з якості факультету технічних систем та енергоефективних технологій.

Голова Групи:
доц. Колісніченко Е.В., заступник декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-методичної роботи

Члени Групи:
- голови груп забезпечення спеціальностей:

Спеціальність ПІБ голови групи забезпечення спеціальності
101 «Екологія» ст. викл. Аблєєва І.Ю.
102 «Хімія» доц. Яновська Г.О.
131 «Прикладна механіка» проф. Іванов В.О.
132 «Матеріалознавство» проф. Залога В.О.
133 «Галузеве машинобудування» проф. Павленко І.В.
142 «Енергетичне машинобудування» проф. Бондаренко Г.А.
144 «Теплоенергетика» проф. Сотник М.І.
152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» доц. Івченко О.В.
183 «Технології захисту навколишнього середовища» проф. Пляцук Л.Д.

- представники здобувачів вищої освіти:
  - студ. декан ф-ту ТеСЕТ Тарасенко Д.Р.
  - заст. студ. декана ф-ту ТеСЕТ з навчально-наукової роботи Зайцева К.О.
  - гол. НТСА ф-ту ТеСЕТ, асп. каф. ЕПзТ Чубур В.С.

П Л А Н

роботи Ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (РЯ)
факультету технічних систем та енергоефективних технологій СумДУ
на 2021-2022 навчальний рік

п/п

Питання до обговорення

Термін

Доповідач

1

Розгляд освітніх програм на 2021-2022 рік прийому

Серпень 2021

Колісніченко Е.В.

2

Про результати перевірки готовності кафедр до 2021-2022 н.р.

Жовтень 2021

Колісніченко Е.В.

3

1. Розгляд та затвердження переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на розвиток загальних компетентностей 2022-2023 н.р.

Листопад 2021

Колісніченко Е.В.

2. Розгляд та затвердження переліку дисциплін за вибором студента, спрямованих на розвиток фахових компетентностей 2022-2023 н.р.

Колісніченко Е.В.

4

1. Про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів за освітньо-науковою програмою «Технології захисту навколишнього середовища» (спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища») третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

Грудень 2021

Пляцук Л.Д.

2. Розгляд пропозицій стосовно розробки, моніторингу та перегляду освітніх програм та навчальних планів на 2022-2023 н.р.

Члени РЯ

5

Про стан робіт із залучення роботодавців та випускників до процесу розробки та моніторингу освітніх програм

Квітень 2022

Ступін Б.А.

6

1. Про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів за освітньо-науковою програмою «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка») третього (доктор філософії) рівня вищої освіти

Павленко І.В.

2. Про особливості підготовки та проведення акредитаційних заходів за освітньо-професійною програмою «Екологія та охорона навколишнього середовища» (спеціальність 101 «Екологія») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

Аблєєва І.Ю.

7

1. Звіт гаранта ОПП «Технології захисту навколишнього середовища» (спеціальність 183 «Технології захисту навколишнього середовища») третього (доктор філософії)  рівня вищої освіти про впровадження плану заходів з усунення зауважень та врахування рекомендацій за результатами акредитації

Червень

2022

Пляцук Л.Д.

2 Звіт гаранта ОПП «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» (спеціальність 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка») третього (доктор філософії) рівня вищої освіти про впровадження плану заходів з усунення зауважень та врахування рекомендацій за результатами акредитації

Павленко І.В.

3. Звіт гаранта ОПП «Екологія та охорона навколишнього середовища» (спеціальність 101 «Екологія») першого (бакалаврського) рівня вищої освіти про впровадження плану заходів з усунення зауважень та врахування рекомендацій за результатами акредитації

Аблєєва І.Ю.

4. Аналіз результатів роботи РЯ за 2021-2022 н. р.

Савченко Є.М.

Колісніченко Е.В.

5. Затвердження плану роботи Ради з якості факультету ТеСЕТ на 2021-2022 навчальний рік.

 Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти СумДУ від 22.10.2020 р.

 

 

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2019-2020

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 27.09.2019 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 15.10.2019 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 27.12.2019 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №4 від 26.02.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №5 від 18.03.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №6 від 15.04.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №7 від 20.05.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №8 від 26.06.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2020-2021

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 28.08.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 13.11.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 18.11.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №4 від 24.11.2020 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №5 від 14.01.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №6 від 27.01.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №7 від 11.02.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №8 від 16.06.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №9 від 30.06.2021 р.)

 

 

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ 2021-2022

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №1 від 28.08.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №2 від 02.09.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №3 від 11.11.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №4 від 30.12.2021 р.)

Рішення ради із забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти факультету ТеСЕТ СумДУ (Протокол №5 від 20.01.2022 р.)

 

 

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]