Науковець факультету ТеСЕТ Віталій Іванов став членом редколегії наукового видання "Lecture Notes in Mechanical Engineering" видавництва "Springer Nature" PDF Друк e-mail

Доцент кафедри Технології машинобудування, верстатів та інструментів, заступник декана з міжнародних відносин, доктор технічних наук, доцент Віталій Іванов став членом редакційної колегії престижного міжнародного наукового видання "Lecture Notes in Mechanical Engineering" видавництва "Springer Nature". Серія книг "Lecture Notes in Mechanical Engineering" публікує наукові праці, присвячені новітнім розробкам у галузі машинобудування. Книги цієї серії індексуються міжнародними наукометричними базами даних Scopus та Web of Science Core Collection.

Також, починаючи з 2018 р., у цій серії публікуються матеріали щорічної Міжнародної наукової конференції "Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange" (DSMIE Conference Series), які також індексуються базою даних Scopus.