Олаф Чишак - "Почесний доктор СумДУ" PDF Друк e-mail
Написав Александр Ляпощенко   
Четвер, 12 грудня 2019, 00:00

12 грудня 2019 року вченою радою Сумського державного університету присвоєно почесне звання "Почесний доктор СумДУ" Олафу Чишаку, доктору технічних наук, професору, декану факультету механічної інженерії та менеджменту Познанського технологічного університету (Польща).

Нагадаємо, що активне співробітництво між факультетом технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету і факультетом механічної інженерії та менеджменту Познанського технологічного університету розпочалося у 2015 р., коли був підписаний договір про співробітництво між університетами. За час співробітництва проф. Олаф Чишак надає підтримку ініціативам СумДУ, а саме відбулося наукове стажування аспірантів (1 особа) і науково-педагогічних працівників факультету ТеСЕТ (3 особи), а також викладання (3 особи). Проведено спільно міжнародні конференції в Україні (DSMIE) та Польщі (MANUFACTURING). Опубліковані спільно з представниками Познанського технологічного університету більше 15 публікацій, у т.ч. 14 – у виданнях, що входять до наукометричних баз даних Scopus і Web of Science.

Проф. Олаф Чишак, а також представники Познанського технологічного університету С. Легутко (індекс Гірша 26) та Ю. Трояновська (індекс Гірша 11) є членами редакційної колегії «Журналу інженерних наук» СумДУ та приймають активну участь у рецензуванні наукових статей.

За сприяння О. Чишака науковці факультету ТеСЕТ запрошені до редакційної колегії журналу «Archives of Mechanical Technology and Materials» (ISSN 2450-9469) та як запрошені рецензенти до журналу «Management and Production Engineering Review» (ISSN 2080-8208).

Познанський технологічний університет є партнером міжнародної конференції International Conference on Design, Simulation, Manufacturing: The Innovation Exchange (DSMIE). 5 представників польського ЗВО є членами програмного комітету (О. Чишак, М. Рогалевич, Р. Сіка, М. Оховяк, Ю. Трояновська). Колеги О. Чишак (2018) та Ю. Трояновська (2019) підтримали конференцію DSMIE та виступили запрошеними спікерами на пленарних секціях, а серед найближчих планів – підтверджено виступи М. Барщевськи (2020) та М. Шостак (2021).

Між університетами є досвід подачі спільних проектів у рамках здійснення Українсько-Польських обмінів молоддю відповідно до Договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Польща (2019) та Стипендії NAWA для дослідників (2019). Реалізується загальноуніверситетський грантовий проект Європейського Союзу Erasmus+ KA1 з кредитної мобільності (2016–2020). Це дозволило реалізувати двосторонні академічні обміни професорсько-викладацького складу з метою викладання.

Наразі здійснюється планова робота з узгодження навчальних планів за спеціальністю «Технології машинобудування» та «Матеріалознавство» з метою організації програми академічної мобільності «подвійний диплом».

За довготривале співробітництво та значний внесок у розвиток факультету механічної інженерії та менеджменту Познанського технологічного університету та з нагоди 100-річного ювілею заснування університету науковими нагородами нагороджені проф. О.Гусак, доц. В.Іванов, доц. І.Павленко.

Керівництво факультету технічних систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету пишається можливостями надійної співпраці з керівництвом факультету механічної інженерії та менеджменту Познанського технологічного університету, а також вітає декана факультету, доктора технічних наук, професора Олафа Чишака з присвоєнням йому почесного звання "Почесний доктор СумДУ"!