16-19 травня 2022 року у Познанському технологічному університеті відбулася престижна Міжнародна науково-технічна конференція "MANUFACTURING 2022".

Метою конференції MANUFACTURING є огляд стану знань, представлення результатів наукової роботи, впровадження та інновацій, а також проведення міжнародного форуму для поширення та обміну досвідом у галузі проєктування та виготовлення продукції машинобудування, метрологічного забезпечення, адитивних технологій, технологій віртуальної та доповненої реальності, а також організації машинобудівного виробництва.

Науковці факультету ТеСЕТ к.т.н., старший викладач кафедри ПМіТКМ Христина БЕРЛАДІР, д.т.н., професор, завідувач кафедри ТМВІ Віталій ІВАНОВ, д.т.н., професор кафедри КМ ім. В. Марцинковського Іван ПАВЛЕНКО у співавторстві з доктором Юстиною ТРОЯНОВСЬКОЮ з  Познанського технологічного університету представили наукову доповідь на тему: «Materials Selection in Product Development: Challenges and Quality Management Tool» у секції «Sustainability on Production in the Aspect of Industry 4.0».

Слід відзначити, що дана презентація є результатом спільних наукових досліджень між факультетом механічної інженерії Познанського технологічного університету та факультетом технічним систем та енергоефективних технологій Сумського державного університету.

Робота присвячена вивченню концепції чотирьох інструментів управління якістю для дослідження аналізу першопричин та їх практичному застосуванні для вирішення конкретних прикладних задач полімерного матеріалознавства (Cause and Effect Analysis, Failure Mode and Effects Analysis, Quality Function Deployment, and Life-cycle Assessment).

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-00218-2_7

Науковці факультету висловлюють глибоку подяку Познанському технологічному університету в особі декана факультету механічної інженерії Олафу ЧИШАКУ та нашому співавтору Юстині ТРОЯНОВСЬКІЙ за можливість виконати спільне дослідження та презентувати його результати широкому загалу в рамках престижної конференції "MANUFACTURING-2022".

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]