Михайло Шовкун – здобувач вищої освіти ступеня бакалавр за спеціальністю 102 Хімія (Освітня програма «Прикладна хімія») групи І-11 навчається у Віденському університеті (м. Відень, Австрія) за програмою міжнародної академічної мобільності у формі мовного стажування (наказ №1328-ІІІ від 27.09.2021 року).

https://chem.teset.sumdu.edu.ua/uk/pro-kafedru/novyny/194-akademichna-mobilnist

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: [email protected]