Освітньо-професійні програми підготовки фахівця освітнього рівня "бакалавр"

2018 рік розробки
Шифр та назва освітньої програми Посилання на оприлюднені програми
6.101.1 - Екологія та охорона навколишнього середовища https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1494
6.131.1 - гідравлічні машини, гідроприводи та гідро пневмоавтоматика https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1388
6.131.2 - технології машинобудування https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1470
6.131.3 - комп'ютерний інжиніринг в механіці https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1501
6.132.1 - прикладне матеріалознавство https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1466
6.133.1 - металорізальні верстати та системи https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1381
6.133.2 - комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1462
6.133.3 - обладнання нафто- та газопереробних виробництв https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1461
6.142.1 - компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1510
6.142.2 - холодильні машини і установки https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1511
6.144.1 - енергетичний менеджмент https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1391
6.183.1 - технології захисту навколишнього середовища https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1496
2019 рік розробки
Шифр та назва освітньої програми Посилання на оприлюднені програми
6.101.1 - Екологія та охорона навколишнього середовища https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1492
6.102.1 - прикладна хімія https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1504
6.131.1 - гідравлічні машини, гідроприводи та гідро пневмоавтоматика https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1580
6.131.2 - технології машинобудування https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1469
6.131.3 - комп'ютерний інжиніринг в механіці https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1502
6.132.1 - прикладне матеріалознавство https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1467
6.133.1 - металорізальні верстати та системи https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1382
6.133.2 - комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1459
6.133.3 - обладнання нафто- та газопереробних виробництв https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1460
6.142.1 - компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1512
6.142.2 - холодильні машини і установки https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1513
6.144.1 - енергетичний менеджмент https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1390
6.183.1 - технології захисту навколишнього середовища https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1495
2020 рік розробки
Шифр та назва освітньої програми Посилання на оприлюднені програми
6.101.1 - Екологія та охорона навколишнього середовища https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1493
6.133.1 - металорізальні верстати та системи https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1380
6.133.2 - комп'ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1463
6.133.3 - обладнання нафто- та газопереробних виробництв https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1440
6.142.3 - опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1509
6.144.1 - енергетичний менеджмент https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1392

Освітньо-професійні програми підготовки фахівця освітнього рівня "магістр"

2020 рік розробки
Шифр та назва освітньої програми Посилання на оприлюднені програми
8.101.1 - Екологія та охорона навколишнього середовища https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1498
8.131.1 - гідравлічні машини, гідроприводи та гідро пневмоавтоматика https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1386
8.131.2 - технології машинобудування https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1471
8.131.3 - комп'ютерна механіка https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1503
8.132.1 - прикладне матеріалознавство https://op.sumdu.edu.ua/#/component/1584
8.133.1 - металорізальні верстати та системи https://op.sumdu.edu.ua/#/component/1546
8.133.3 - обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів https://op.sumdu.edu.ua/#/component/1547
8.142.1 - компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1508
8.142.2 - холодильні машини і установки https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1507
8.144 - енергетичний менеджмент https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1571
8.152.1 - якість, стандартизація та сертифікація https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1474
8.183.1 - технології захисту навколишнього середовища https://op.sumdu.edu.ua/#/programm/1500

Деканат факультету технічних систем і енергоефективних технологій:
Лабораторний корпус "А", кiм. А212;
вул. Римського-Корсакова 2, м. Суми, 40007, Україна

Телефон: (0542) 33-10-24

Email: info@teset.sumdu.edu.ua