Кафедра опору матерiалiв і машинознавства PDF Друк e-mail

КарінцевКафедра веде підготовку із загальноінженерних дисциплін: опір матеріалів, теорія машин і механізмів, деталі машин, прикладна механіка, технічна механіка. Крім того, для спеціальності “Динаміка та міцність” викладається дисципліна “Гідроаеропружність”.

Завідувач кафедри – Карінцев Іван Борисович, кандидат технічних наук, професор.

На кафедрі працюють викладачі високої кваліфікації з великим стажем виробничої та навчальної роботи:

 • Стрелець Володимир Васильович, кандидат технічних наук, доцент;
 • Курочкін Валерій Борисович, кандидат технічних наук, доцент;
 • Нікітін Михайло Олексійович, кандидат технічних наук, доцент;
 • Зайцев Іван Григорович, кандидат технічних наук, доцент;
 • Жигілій Дмитро Олексійович, асистент.

Погодинно працюють:

 • Васильєв Анатолій Васильович, кандидат технічних наук, професор, ректор університету;
 • Верещака Сергій Михайлович, доктор технічних наук, професор.

П’ять співробітників навчально-допоміжного складу:

 • Карінцева Аделаїда Іванівна, зав. лабораторіями;
 • Кулініч Тетяна Всеволодівна, ст. лаборант;
 • Грек Ніна Миколаївна, ст. лаборант;
 • Тихонов Анатолій Іванович, ст. лаборант;
 • Оборський Микола Антонович, провідний фахівець.

Сучасний стан кафедри
Кафедра опору матеріалів і машинознавства веде підготовку із загальноінженерних дисциплін: «Опір матеріалів», «Теорія механізмів і машин», «Деталі машин та підйомно-транспортні машини», «Основи проектування», «Прикладна механіка», «Технічна механіка». Крім того, для спеціальності «Динаміка та міцність» викладаються дисципліни: «Механіка композиційних матеріалів», «Гідроаеропружність».

Сьогодні на кафедрі працюють викладачі високої кваліфікації з великим стажем виробничої та навчальної роботи: 3 професори, 4 доцентів, 1 старший викладач.

На кафедрі функціонують З секції: опору матеріалів, теорії механізмів і машин, деталей машин, які мають свої лабораторні бази.

Усі дисципліни, що викладаються на кафедрі, забезпечені повністю навчально-методичною літературою, що постійно оновлюється викладачами кафедри.

За останні роки проф. І.Б. Карінцевим були видані 3 навчально-методичні посібники: «Гідроаеропружність», «Вибрані задачі з опору матеріалів (з досвіду студентських олімпіад)», «Опір матеріалів»   для студентів-заочників машинобудівних спеціальностей.

Кожний рік студенти беруть участь у Всеукраїнських олімпіадах з опору матеріалів та основам проектування і регулярно отримують призові місця.

Професорсько-викладацький склад кафедри:
Васильєв Анатолій Васильович інженер-механік, викладач, кандидат технічних наук (1977 р.), професор (1994 р.), заслужений професор СумДУ (2006 р.), академік Академії наук вищої освіти України, ректор СумДУ (2004 р.).

На кафедрі опору матеріалів і машинознавства на почасовій засаді веде навчальний процес за дисципліною «Прикладна механіка». Сфера наукових інтересів – енергоефективні технології, проблеми міцності, менеджмент вищої освіти та сучасні технології навчання. Автор понад 100 наукових та науково-методичних праць, 12 винаходів.
Науковий керівник держбюджетних та госпдоговірних тем. За більш ніж 30 років праці на посадах першого заступника керівника навчального закладу, ректора зробив суттєвий внесок у становлення та розвиток СумДУ.

Голова Ради ректорів вищих навчальних закладів III IV рівнів акредитації Сумської області, член постійної комісії Сумської обласної ради з питань освіти, науки, культури на туризму. Голова редколегій журналів «Сумська старовина», «Вісник Сумського державного університету», член спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських дисертацій, член оргкомітетів міжнародних та всеукраїнських конференцій.

Карінцев Іван Борисович – викладач, кандидат технічних наук (1965 р.), професор (2002 р.), заслужений професор СумДУ (2005р.), член кореспондент Інженерної академії України (1992 р.).
З 1979 р.   завідувач кафедрою опору матеріалів і машинознавства СумДУ.

З 1981 р. розробляє новий науковий напрямок, пов’язаний зі створенням наукових основ проектування несучих та світлопрозорих конструкцій, що працюють в умовах високих тисків і температур.

У 1981 1992рр.   виконавець науково-дослідних робіт за постановами уряду і Державного комітету з науки і техніки СРСР, пов’язаних з розвідкою і пошуком твердих корисних копалин на дні світового океану, у результаті яких були створені та впроваджені глибоководні ілюмінатори з неорганічного скла, герметичні електричні з’єднання кабелів, імітаційні стенди високого тиску для випробування глибоководної техніки.

З 2004 р. – науковий керівник науково дослідної лабораторії механічних випробувань, яка виконує значний обсяг госпдоговірних робіт.

З 2006 р. – директор Регіонального навчально-консультаційного центру СумДУ «Технологія», який сьогодні успішно проводить атестацію зварників, що працюють на об’єктах підвищеної небезпеки.
Автор 145 наукових праць, 49 авторських свідоцтв і патентів на винаходи, 2 монографії, 3 навчальних посібників, з яких 2 з грифом МОН України.

Під керівництвом І.Б. Карінцева захищені 4 кандидатські дисертації. Член спеціалізованої вченої ради з захисту кандидатських дисертацій, голова конференції трудового колективу СумДУ.

Верещака Сергій Михайлович – інженер будівельник, викладач, кандидат технічних наук (1987 р.), доцент (1993 р.), доктор технічних наук (2010 р.), професор (2011 р.).

Сфера наукових інтересів – розробка прикладних методів оцінки нелінійного деформованого стану та стійкості багатошарових елементів конструкцій з міжфазними дефектами структури матеріалів.

На сьогодні – керівник наукового напрямку «Оцінка надійності машинобудівних конструкцій із сучасних композиційних матеріалів».

Автор понад 50 наукових праць в тому числі і закордонних, має патент на винахід.

Нікітін Михайло Олексійович ‑ викладач, кандидат технічних наук (1974 р.), доцент (1983 р.).

Сфера наукових інтересів ‑ теоретичні дослідження та техніко-економічне обґрунтування застосування термокомпресора для стиснення ацетилену, удосконалення технологічних процесів та апаратурне оформлення виробництва синтетичних жирних кислот шляхом окислення твердого та рідкого парафіну.

Автор близько 80 наукових праць у галузі хімічних виробництв.

Зайцев Іван Григорович ‑ викладач, кандидат технічних наук (1982 р.), доцент (1990 р.).

Сфера наукових інтересів ‑ динаміка, міцність та надійність.

Автор понад 40 наукових праць, має 2 авторські свідоцтва на винаходи.

Стрелец Володимир Васильович ‑ інженер-механік, викладач, кандидат технічних наук (1991 р.), доцент (2005 р.).

Нагороджений почесною грамотою Міністерства освіти і науки України за кваліфіковану підготовку студентів-переможців Всеукраїнських олімпіад з дисципліни «Деталі машин та основи конструювання».

Сфера наукових інтересів ‑ САПР машинобудування, розрахунки на міцність, математичне моделювання за методам скінчених елементів.

Автор понад 20 наукових та методичних робіт, має авторське свідоцтво на винаходи.

Жигилій Дмитро Олексійович – старший викладач кафедри опору матеріалів і машинознавства, кандидат технічних наук (2011р.)

Викладає опір матеріалів, плідно працює з обдарованою молоддю.

Має 10 друкованих наукових праць.

Допоміжний персонал:
Карінцева Аделаїда Іванівна – завідуюча навчальними лабораторіями, проводить лабораторні заняття, завідуюча науково-дослідною лабораторією механічних випробувань.

Оборський Микола Антонович – провідний фахівець, експерт УАКЗ, голова атестаційної комісії Регіонального центру «Технологія» СумДУ.

Тихонов Анатолій Іванович – старший лаборант, відповідальний за технічний стан лабораторного устаткування.

Кулініч Тетяна Всеволодівна - старший лаборант, відповідальна за проведення лабораторних робіт, виконує обов’язки секретаря кафедри.

Коротка історична довідка.

 • 1972 р.   на базі кафедри загальноінженерних дисциплін СФ ХПІ була створена самостійна кафедра опору матеріалів, деталей машин, підйомно-транспортних машин та обладнання (зав. каф. доц. Пестов В.Г.)
 • 1981 р.   відбувся поділ кафедри на дві кафедри: кафедра опору матеріалів (зав. каф. доц. Карінцев І.Б.); кафедра деталей машин, теорії механізмів і машин (зав. каф. доц. Свістун А.А.).
  Пізніше ця кафедра була перетворена на кафедру основ проектування машин (зав. каф. проф. Учаєв П.М.).
 • 2005р.   відбулося об’єднання кафедр опору матеріалів і основ проектування зі створенням кафедри опору матеріалів і машинознавства (зав. каф. проф. Карінцев І.Б.).

Лабораторна база
Лабораторія була створена наказом ректора у 2004 р. з метою більш ефективного виконання науково-дослідних робіт та більш широкого залучення викладачів і студентів для вирішення важливих науково-технічних проблем у галузі міцності елементів конструкцій та споруд.
Все випробувальне обладнання та засоби вимірювань були повірені ДП «Сумистантартметрологія», внаслідок чого Лабораторія одержала свідоцтво про атестацію на право проведення випробувань на усі види деформацій.

У 2008 році Лабораторія одержала дозвіл Держпромгірнагляду на початок виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: випробування об'єктів, обладнання, пов’язаних з використанням, переробкою, зберіганням або транспортуванням небезпечних речовин (гас, нафта і т.і.). Таким чином, вона одержала можливість проводити науково-дослідні роботи з наданням послуг замовникам з контролю якості і надійності промислового обладнання, в тому числі їх зварних з’єднань.

Крім того Лабораторія здійснює свою діяльність у взаємодії з іншими підрозділами та кафедрами СумДУ. Все це дозволило значно розширити можливість Лабораторії і збільшити обсяг науково-дослідних робіт з госпдоговірної тематики.

На сьогодні Лабораторія проводить такі випробування:

 • на розтягання різних матеріалів з визначенням σ0,2, σв, δ, ψ (у тому числі при високих температурах);
 • на втомлюваність з визначенням границі витривалості;
 • на ударну в’язкість, у тому числі при низьких температурах;
 • на твердість по Бринелю і Роквелу;
 • на визначення механічних характеристик сталевого дроту та стрічок;
 • на сплющення, розтягання та вигин зварних з’єднань із сталевих і поліетиленових труб;
 • на фізико-механічні властивості виробів із пластмаси;
 • на відповідність хімічного складу;
 • дослідження напружень і деформацій методом тензометрії;
 • неруйнівні методи контролю якості зварних з’єднань (радіографічний, ультразвуковий та інші);
 • електронно-мікроскопічні дослідження та вивчення елементного складу різних матеріалів.

Лабораторія опору матеріалів має таке обладнання:

З метою більш ефективного використання лабораторного обладнання і залучення студентів до наукових робіт у 2004 році була створена науково-дослідна лабораторія механічних випробувань (науковий керівник проф. І.Б. Карінцев), яка отримала атестат акредитації на право проведення вимірів при випробуванні різних матеріалів на розтягання, кручення, твердість, втомлюваність та ударну в’язкість. Пізніше був отриманий дозвіл від Держпромгірнагляду на виконання робіт підвищеної небезпеки. Завдяки цьому сьогодні кафедра має стійку госпдоговірну тематику, річний обсяг якої щорічно зростає.

З 2008 року почав працювати Регіональний центр «Технологія», який займається підвищенням кваліфікації зварників з їх атестацією включно. Під керівництвом експерта Українського атестаційного комітету зварників (УАКЗ) Оборського М.Л. постійно проводяться атестації зварників, які працюють на об’єктах підвищеної небезпеки.

На сьогодні колектив кафедри, що сформувався, готовий і на далі працювати в напрямках розвитку наукових досліджень та удосконалення підготовки висококваліфікованих фахівців.

 1. Універсальні випробувальні машини 2007-Р-0,5; Р-20; ГМС-50 для випробувань матеріалів на розтягання, стиснення, вигин.
 2. Універсальна випробувальна машина МУП-50 для випробувань матеріалів на статичні та циклічні навантаження.
 3. Машина випробувальна КМ-50-1 для випробувань матеріалів на кручення.
 4. Машина випробувальна МУИ-6000 для випробувань матеріалів на втомленість.
 5. Копер маятниковий МК-30А для випробувань матеріалів на ударну в’язкість.
 6. СМ-4 -Установка для дослідження вигину 2-х опорної балки.
 7. СМ-7Б -Установка для дослідження вигину консольної балки.
 8. СМ-14Б – Установка для дослідження кручення тонкостінних труб.
 9. СМ-18 - Установка для дослідження напруженого стану тонкостінної труби при вигині з крученням.
 10. СМ-20 - Установка для визначення критичної сили при повздовжньому вигині стержня із шарнірно закріпленими кінцями.
 11. СМ-24Б – Установка для дослідження деформації просторового ламаного брусу.
 12. Лабораторна установка для визначення динамічного коефіцієнту при ударі.
 13. Лабораторна установка для дослідження консольної балки при косому вигині.
 14. Лабораторна установка для дослідження концентрацій напруг у пластинах.
 15. Лабораторна установка для визначення критичної сили стисненого стрижня.
 16. Лабораторна установка для визначення переміщень кривого брусу.
 17. Установка МИП-100 для визначення характеристик гвинтових пружин.
 18. Прилад ТК-2 для визначення твердості металів і сплавів за методом Роквела.
 19. Прилад ТШ-2М для визначення твердості металів і сплавів за методом Бринеля.
 20. Установка для випробування косого згинання прямого брусу.
 21. Установка СМ-47 для визначення концентрації напружень.
 22. Прилад оптичний ОП-300 для контролю напружень.
 23. Вібростенд ВЭД-10 для випробувань механічних вібрацій.

Для виготовлення зразків на кафедрі працює майстерня, яка має верстатний парк (токарний, фрезерний, заточувальний, свердлильний та інші ).

Лабораторія також оснащена засобами вимірювань геометричних та механічних величин і другими спеціальними пристроями. Це дає можливість забезпечити як навчальний процес, так і наукові дослідження.

Лабораторія теорії машин і механізмів

Лабораторія теорії механізмів і машин оснащена стендами і моделями механізмів, що відображають повний цикл дисципліни. Більшість моделей діючі. Стенди і моделі охоплюють найпоширеніші механізми в промисловості (важільні, зубчасті, кулачкові , а також маніпулятори).

Важільні механізми представлені схемами і діючими моделями поршневих насосів і компресорів, верстатів, пресів, конвейєрів.

Лабораторія оснащена редукторами, мультиплікаторами, планетарними і черв'ячними механізмами.

На кафедрі проводиться балансування дисків та роторів.

Лабораторія деталей машин

Лабораторія оснащена такими стендами і установками:

 1. Установка для визначення моменту сил опору при загвинчуванні гайки.
 2. Стенди для дослідження конструкції підшипників кочення.
 3. Стенд для дослідження муфт приводів.
 4. Стенд для дослідження конструкції деталей ланцюгових передач.
 5. Стенд для дослідження конструкції кріпильних деталей.
 6. Стенд для дослідження конструкції деталей пасових передач.
 7. Редуктори черв’ячні для вивчення і дослідження конструкції і роботи черв’ячної передачі.
 8. Редуктори зубчасті для вивчення і дослідження конструкції і роботи зубчастої передачі.
 9. Редуктор зубчастий конічний, редуктор планетарний та інші для вивчення конструкції редукторів.

Регіональний навчально-методичний та науково-консультаційний центр СумДУ "Технологія"

Директор центру проф. Карінцев І.Б.

Центр є госпрозрахунковим підрозділом, який створений для здійснення комплексної підтримки вітчизняного машинобудування у створенні сучасних інженерних конструкцій, що працюють в умовах підвищеної небезпеки, з метою покращення їх якості, надійності та довговічності.

Основними напрямками діяльності е:

 • підвищення кваліфікації зварників, що працюють на об’єктах підвищеної небезпеки, включно з їх атестацією;

 • участь у підготовці і перепідготовці фахівців за замовленням служб зайнятості населення;

 • проведення науково-дослідних робіт, спрямованих на підвищення надійності та якості продукції машинобудування;

 • наукові консультації для фізичних і юридичних осіб, державних і недержавних організацій та установ в питаннях міцності, надійності та довговічності інженерних конструкцій.

Центр оснащений зварювальним устаткуванням, який дозволяє навчати такі види зварювання:

 • ручне дугове зварювання з покритими електродами;

 • ручне аргонодугове зварювання з неплавкими електродами;

 • напівавтоматичне зварювання у середовищі із захисних газів;

 • газове зварювання.

Для контролю якості зварних з’єднань використовуються як руйнівні так і неруйнівні методи контролю, які проводяться в науково-дослідній лабораторії механічних випробувань.

Атестаційна комісія, яка створена наказом ректора у 2008 році, складається з кваліфікованих спеціалістів, які пройшли необхідну підготовку в Міжгалузевому учбово-атестаційному центрі Інституту електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України.

На цей час атестаційна комісія має дозвіл на атестацію зварників за такими технологіями зварювання:

 • парові та водогрійні котли;

 • трубопроводи пара і гарячої води;

 • посудини, що працюють під тиском;

 • магістральні та промислові трубопроводи;

 • системи газопостачання;

 • несучі та огороджувальні конструкції;

 • металеві конструкції, в тому числі з кольорових металів та сплавів.

Процес навчання складається із короткого теоретичного курсу. Практичні заняття проводяться у достатній кількості для досягнення потрібного результату.

На сьогодні Регіональний центр «Технологія» має значний досвіду підготовці та атестації зварників, що працюють на об’єктах підвищеної небезпеки.

Науковий напрям "Несуча здатність тонкостінних елементів конструкцій із композиційних матеріалів"

Науковий керівник проф. Верещака С.М.

Галузь композиційних матеріалів сьогодні займає чільне місце у вітчизняному промисловому комплексі. Завдяки своїм властивостям, за якими вони перевищують метали та полімери, композиційні матеріали використовуються в багатьох промислових галузях.

З 2003 року на кафедрі виконується держбюджетна тема, яка пов’язана з розробкою методів оцінки надійності роботи конструкцій із сучасних композиційних матеріалів для хімічного машинобудування. Була розроблена методика оцінки впливу структурних недосконалостей композитів на напружено-деформований стан тонкостінних елементів конструкцій. Запропоновані варіанти дискретно-структурної теорії і розроблені методи розв’язання контактних задач, що дозволяють на стадії проектування виконувати розрахунки на міцність і стійкість багатошарових конструкцій з міжшаровими дефектами структури.

На цей час запропонована та запатентована нова конструкція комбінованого балона високого тиску, що складається з набору тороїдальних сегментів зі склопластику, захищених із зовнішнього боку металевого обшивкою.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Карінцев І.Б. Гідроаеропружність: Навчальний посібник.- Суми: Вид.-во СумДУ, 2000.-137с.-Російською мовою. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів спеціальності ”Динаміка та міцність” . Лист №14/18.2-188 від 28.01.02.
 2. Карінцев І.Б. Вибрані задачі з опору матеріалів (з досвіду студентських олімпіад): Навчальний посібник.-Суми: Вид.-во СумДУ, 2001.-188с.-Російською мовою. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України, як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів машинобудівних спеціальностей. Лист №14/18.2-8 від 03.01.02.
 3. Карінцев І.Б. Опір матеріалів: Навчальний посібник для студентів-заочників машинобудівних спеціальностей. -Суми: Вид.-во СумДУ, 2003.-175с.-Російською мовою.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Наукові напрями кафедри:

 • вплив різних факторів на механічні властивості матеріалів;
 • несуча здатність тонкостінних елементів конструкцій з композиційних матеріалів;
 • нові конструкції комбінованих балонів високого тиску.

З метою більш ефективного виконання науково-дослідних робіт та більш широкого залучення викладачів і студентів для вирішення важливих науково-технічних проблем у галузі міцності елементів конструкцій та споруд на кафедрі працює науково-дослідна лабораторія механічних випробувань. Тільки у минулому році було виконано 24 госпдоговірних робіт на суму 40 тис.грн.

У 2008 році на базі кафедр опору матеріалів і машинознавства та прикладного матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів був утворений Регіональний навчально-методичний та науково-консультаційний центр “Технологія”, який є госпрозрахунковим підрозділом СумДУ. Основними напрямами діяльності є:

 • підвищення кваліфікації зварників, які працюють на об’єктах підвищеної небезпеки, з їх атестацією включно;
 • участь у підготовці і перепідготовці фахівців за замовленням служб зайнятості населення;
 • проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, спрямованих на підвищення надійності та якості продукції машинобудування;
 • наукові консультації для фізичних і юридичних осіб, державних і недержавних організацій та установ щодо питань міцності, надійності, довговічності інженерних конструкцій.

На кафедрі виконується госпбюджетна тематика “Розробка методів оцінки надійності роботи конструкцій хімічного машинобудування із сучасних композиційних матеріалів” з обсягом фінансування 56920,00 грн.

СумДУ,вул.Римського-Корсакова,2, корпус М,1 поверх, тел.. 8(0542)33-20-48 http://omim.teset.sumdu.edu.ua/

 

Останнє оновлення на Понеділок, 14 жовтня 2013, 17:09