Спецiальностi

101 Екологія

 

Бакалаврські програми

Екологія 

 

Магістерські програми

Екологія

102 Хімія

 

Бакалаврські програми

Прикладна хімія 

 

131 Прикладна механіка

 

Бакалаврські програми

Комп’ютерний інжиніринг в механіці 

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 

Технології машинобудування

 

Магістерські програми

Комп’ютерний інжиніринг в механіці 

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика 

Технології машинобудування 

 

132 Матеріалознавство

 

Бакалаврські програми

Прикладне матеріалознавство 

 

Магістерські програми

Прикладне матеріалознавство 

 

Аспірантура

Матеріалознавство 

 

133 Галузеве машинобудування

 

Бакалаврські програми

Металорізальні верстати та системи

Обладнання нафто- та газопереробних виробництв

Компютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв 

 

Магістерські програми

Металорізальні верстати та системи

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів 

 

Аспірантура

Галузеве машинобудування 

 

142 Енергетичне машинобудування

 

Бакалаврські програми

Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

 

Магістерські програми

Опалення, вентиляція, кондиціювання повітря та штучний холод

Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка

 

144 Теплоенергетика

Бакалаврські програми

Енергетичний менеджмент 

 

Магістерські програми

Енергетичний менеджмент 

 

183 Технології захисту навколишнього середовища

 

Бакалаврські програми

Технології захисту навколишнього середовища 

 

Магістерські програми

Технології захисту навколишнього середовища 

 

Аспірантура

Технології захисту навколишнього середовища 

 

161 Хімічні технології та інженерія

 

Аспірантура