Обладнання для реалізації процесу гідропомолу PDF Друк e-mail
Вівторок, 22 лютого 2011, 00:19

Обладнання для реалізації процесу гідропомолу

Розробники напрямку

А.О. ЄВТУШЕНКО, к. т. н, проф., зав. каф ПГМ
А.А. Папченко, к. т. н, науковий співробітник каф ПГМ
С.Ф. Ковальов, аспірант каф ПГМ

Назва машини:

Багатофункціональний теплогенеруючий агрегат (далі ТГА).

Основні характеристики ТГА:
 • Частота обертання ротора - 3000 об/хв.;
 • Потужність - 55 кВт;
 • Рабоче середовище - гідросуміш.
Можливі напрямки використання ТГА:
 • Хімічна промисловість;
 • Харчова промисловість;
 • Фармацевтична промисловість.
Функції, які виконує ТГА:
 • Подрібнення – характеризується високим ступенем подрібнення та одно-родністю гранулометричного складу кінцевого продукту;
 • Перемішування – інтенсивне перемішування рабочого середовища за-безпечує однорідну структуру кінцевого продукту на виході;
 • Підігрів – підігрів суміші до необхідної температури відбувається за раху-нок сил тертя;
 • Перекачування – перекачування забезпечується за рахунок насосного ефекту агрегата.
Перспективність ТГА.

Використання багатофункціонального агрегату забезпечує:

 • в технології – спрощення технологічного процесу виробництва;
 • в експлуатації – заміна ряду однофункціональних машин на одну бага-тофункціональну та зниження енергозатрат на виробництво.
Конструктивні особливості ТГА

Використовується принцип багатоступеневості в радіальному напрямку робо-чого колеса. Такий підхід дозволяє значно інтенсифікувати процес приготування замісу.

Ділові відносини

Ведеться тісна співпраця зі Стецьковським спиртовим заводом.

Запрошуємо до співпраці!

Останнє оновлення на Вівторок, 22 лютого 2011, 00:24