Студенти факультету ТеСЕТ узяли участь в конференціїї "Перший крок у науку" PDF Друк e-mail

Студенти 1-го і 4-го курсу факультету ТеСЕТ узяли участь у ІХ науковій конференції "Перший крок у науку":

 • Секція А - "Математичні науки. Комп'ютерні та інформаційні системи":
  - Яковчук В. В., гр. ІМ-71 "Альтернативні способи розв'язання задач нарисної геометрії" (керівник - Павленко І. В., кафедра загальної механіки та динаміки машин, ТеСЕТ);
  - Артемчук А. В., Чередник М. В., гр. І-72 "Напрями розвитку та проблеми VR-технологій" (керівники: Ляпощенко О. О., кафедр процесів та обладнання хімічних і нафтопереробних виробництв, ТеСЕТ; Павленко І. В., кафедра загальної механіки та динаміки машин, ТеСЕТ) - І місце;
  - Іземенко В. В., гр. ІМ-71 "Застосування технології доповненої реальності у нарисній геометрії" (керівник - Павленко І. В., кафедра загальної механіки та динаміки машин, ТеСЕТ);
 • Секція В - "Технічна фізика. Оптика. Електроніка":
  - Лєоньков Г. А., гр. І-72 "Типи холодильних машин" (керівник - Нефедченко В. Ф., ЕлІТ);
  - Гончаров Р. І., гр. І-72 "Неординарні джерела альтернативної енергії" (керівник - Ігнатенко В. М., ЕлІТ);
  - Ольховик К. Є., Мельник І. Г. "Гіропристрої: сфери застосування та подальший розвиток" (керівник - Павленко І. В., кафедра загальної механіки та динаміки машин, ТеСЕТ);
  - Баскаков Е., Шерстюк В., гр. ІМ-71 (керівник - Ігнатенко В. М., ЕлІТ) - ІІІ місце;
  - Рибалка О. В., гр. ІМ-71 (керівник - Павленко І. В., кафедра загальної механіки та динаміки машин, ТеСЕТ);
  - Ганжа Є. Б., гр. МБ-71 "Vactrain" (керівник - Ігнатенко В. М., ЕлІТ) - ІІ місце;
  - Лазаренко А. Д., гр. І-72 "Застосування методу послідовних наближень для визначення перетину тіл обертання з просторовими кривими" (керівник - Павленко І. В., кафедра загальної механіки та динаміки машин, ТеСЕТ);
 • Секція С - "Біофізика. Електронне навчання. Нанотехнології. Матеріалознавство":
  - Романчук М. В., гр. МБ-71 "Фізика в баскетболі" (керівник - Ігнатенко В. М., ЕлІТ);
  - Мосьпан А. Б., гр. ТС-41; Данилов Д. В., гр. ТС-71 "Адсорбція йонів Cu2+ мікрогранулами гідроксиапатит-альгінат з водних розчинів (керівник - Яновська Г. О., канд. хім. наук, ст. викл. кафедри загальної хімії, ТеСЕТ).