Професор Бондаренко Г.А. - лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки PDF Друк e-mail
Написав Александр Ляпощенко   
П'ятниця, 02 червня 2017, 00:00

Указом Президента України № 101/2017 від 7 квітня 2017 року «Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2016 року» почесний академік Української технологічної академії, академік Міжнародної академії холоду, к.т.н., професор кафедри ТТФ факультету ТеСЕТ СумДУ Герман Бондаренко удостоєнийі є лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки за роботу «Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління», яку було представлено Інститутом геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України (автори: доктор технічних наук, завідувач відділу Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України Блюсс Б.О., доктор технічних наук, вчений секретар Інституту геотехнічної механіки імені М. С. Полякова НАН України Шевченко В.Г., кандидат технічних наук, професор Сумського державного університету Бондаренко Г.А., кандидат технічних наук, професор Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу Лях М.М., доктор технічних наук, президент концерну «НІКМАС» Кирик Г.В., кандидат технічних наук, голова наглядової ради публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче акціонерне товариство „ВНДІкомпресормаш“» Жарков П.Є.).

Метою роботи є підвищення ефективності технологій розробки родовищ вуглеводнів на основі наукового обґрунтування, створення та широкого впровадження сучасного надійного, енергозберігаючого та високопродуктивного компресорного устаткування нового покоління.

Наукова значимість роботи полягає у розвитку науково-технічних основ підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі створення енергоефективних компресорних машин нового покоління.

Встановлено закономірності зміни параметрів робочих процесів теплообмінних апаратів компресорних установок, режимних параметрів їх роботи в умовах шахтних пневмомереж, надійності вузлів і блоків компресорних машин, які працюють на вугільних шахтах, об’єктах нафтової та газової промисловості. Розроблено методи розрахунку режимних та конструктивних параметрів компресорного устаткування при їх застосуванні для видобутку нафти, газу, вугілля та шахтного метану.

Практична значимість результатів - у додатковому  видобутку вуглеводнів, нових методах утилізації метану, гасіння підземних пожеж.

За основними науково-технічними показниками технології та способи використання компресорного устаткування нового покоління перевищують кращі зарубіжні аналоги.

Фактичний економічний ефект склав близько 2 млрд. грн.  

Кількість публікацій: 269, в т.ч. 9 монографій, 6 навчальних посібників, 250 статей (40 – у зарубіжних виданнях), 4 нормативних документи. Загальна кількість посилань на публікації авторів складає 91 (згідно з базою даних Google Scholar), h- індекс = 9 та 113 (згідно з базою даних Scopus), h- індекс = 5. Новизну та конкурентоспроможність технічних рішень захищено 104 патентами. За даною тематикою захищено 3 докторських та 10 кандидатських дисертацій.

Колектив кафедри технічної теплофізикивітає к.т.н., професора кафедри, почесного академіка Української технологічної академії, академіка Міжнародної академії холоду, лауреата Державної премії України в галузі науки і техніки Бондаренка Германа Андрійовича з одержанням Державної премії України за роботу «Підвищення ефективності розробки родовищ вуглеводнів на основі використання компресорного устаткування нового покоління»і бажає йому міцного здоров’я і подальшої творчої наснаги.