Науковці факультету ТеСЕТ викладають у Познанському технологічному університеті у рамках програми Erasmus+ PDF Печать E-mail

З 22 по 26 січня 2018 р. науковці факультету ТеСЕТ викладають цикл лекцій для студентів-магістрантів факультету інженерної механіки та менеджменту Познанського технологічного університету (м. Познань, Польща):

Також перший день візиту був спрямований на презентацію наукових можливостей факультету ТеСЕТ і СумДУ, налагодження міжнародної співпраці СумДУ і Польського ЗВО для створення спільних наукових і освітніх проектів задля спряння академічній мобільності викладачів, аспірантів і студентів.

Під час другого дня візиту відбулась зустріч із деканом факультету інженерної механіки та менеджменту проф. Олафом Чишаком. Під час зустрічі обговорювались питання проведення спільних наукових досліджень, двосторонньої академічної мобільності викладачів.

Також науковці СумДУ представили фахове наукове видання України "Журнал інженерних наук" редакційним колегіям двох польських наукових журналів:

Під час зустрічі з керівним складом редакційних колегій вищезазначених журналів вивчався досвід входження польських рецензованих наукових видань до міжнародних наукометричних баз даних Scopus і Web of Science Core Collection.

Також під час зустрічі із представниками лабораторії інституту прикладної механіки були обговорені питання щодо можливих шляхів проведення подальших міждисциплінарних досліджень між науковцями польського ЗВО і факультету ТеСЕТ СумДУ.