Спеціалізовані вчені ради PDF Друк e-mail

На факультеті працює дві спеціалізовані вчені ради з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук .

1. К 55.051.03 з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, за спеціальностями:

    * 05.02.09 – динаміка та міцність машин;
    * 05.05.14 – холодильна, вакуумна та компресорна техніка, системи кондиціювання;
    * 05.05.17 – гідравлічні машини та пневмоагрегати.

Голова спецради – д.т.н., професор, завідувач кафедри загальної механіки та динаміки машин

Марцинковський Володимир Альбінович, спеціальність 05.05.17, 05.02.09.


Вчений секретар – к.т.н., доцент кафедри загальної механіки та динаміки машин

Савченко Євгеній Миколайович, спеціальність 05.05.17.
Телефон (+38-0542) 33 35 94

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 55.051.03 - з 14.04.2010 р. до 14.04.2013 р.

2. К 55.051.04 з правом прийому до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук, за спеціальностями:

•         05.17.08 - процеси та обладнання хімічної технології;

•         21.06.01 - екологічна безпека.

Голова спецради- д.т.н., професор, завідувач кафедри прикладної екології

Пляцук Леонід Дмитрович, спеціальність 05.17.08, 21.06.01

 

Вчений секретар- к.т.н., доцент кафедри прикладної екології

Гурець Лариса Леонідівна, спеціальність 21.06.01

Телефон (+38-0542) 33 12 05

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради К 55.051.04 - з 15.10.2009 р. до 15.10.2012 р.