Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ (НТСА) PDF Print E-mail

НТСА – це об’єднання молодих цілеспрямованих людей, яке створює творче наукове середовище через реалізацію успішних проектів, орієнтованих на підтримку нових наукових ідей, інновацій та обмін знаннями.

Наукове товариство студентів (слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених СумДУ забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють в Університеті, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Голова НТСА ф-ту ТеСЕТ

Олег Чех

асистент кафедри технічної теплофізики

e-mail: o.cheh@kttf.sumdu.edu.ua

 
 
 

Керівник групи Start UP

Дмитро Лісовенко

асистент кафедри загальної механіки і динаміки машин

e-mail: d.lisovenko@omdm.sumdu.edu.ua