ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ Print

СумДУНАПРЯМ ПІДГОТОВКИ: ЕКОЛОГІЯ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ТА ЗБАЛАНСОВАНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ
Фахове спрямування: Екологія та охорона навколишнього середовища

ЕКОЛОГІЯ ЕКОЛОГІЯ

Сучасний світ завдяки швидкому розвитку транспорту і засобів зв'язку стає усе більш цілісним. Події, що відбуваються в окремій країні, можуть зробити вплив і зачіпати інтереси, як низки країн, так і всього людства. Подальший розвиток людства залежить від того, як воно зможе вирішити глобальні проблеми, до яких відносяться проблеми політичного характеру - війни та миру, прав людини, расизму, націоналізму і так далі, економічного - економічні кризи, екологічного – захисту навколишнього середовища, виснаження природних ресурсів.


СумДУ

Науково-технічний прогрес з його різкими соціально-економічними змінами привів до виникнення глобальної медико-біологічної проблеми: виживання людства в умовах деформованого людиною довкілля. Медіко-соціологічні і гігієнічні дослідження підтвердили причинно-наслідковий зв'язок між способом життя, довкіллям і здоров'ям людини. Довкілля - чинники чисто природного або природно-антропогенного системного походження, вона здатна до саморегуляції без коригуючої дії з боку людини. Дане середовище робить вплив, як на окрему людину, так і на все людство в цілому. Хворе за своїми фізичними, хімічними, соціальними і економічними показниками середовище, що негативно впливає на здоров'я людини, складає основу поняття "Екологічна криза".

В Україні, як і в інших країнах, переважна більшість виробництв потребує забезпечення екологічного супроводження, яке містить широкий комплекс інженерно-технічних заходів, методів та способів їх реалізації. Все це сприяє вибору напрямів підготовки фахівців.

СумДУ СумДУСумДУ

Вимоги до професійних якостей фахівців вироблялися десятиріччями. Сьогодні в період активного зростання рівня технічних досягнень та збільшення кількості екологічних аварій та катастроф техногенного характеру еколог повинен володіти широким спектром академічної, інженерної та професійної освіти. Потік науково-технічної інформації зростає у величезних масштабах і умістити його в обмежені часом рамки навчання дуже складно. Наш підхід полягає в тому, щоб максимально об’єднати цілісне сприйняття об‘єктів вивчення – стану навколишнього середовища, технологій основних виробничих процесів, їх розробку та проектування, а також максимальну широту інформації, що подається, про спеціальні знання, необхідні для фахівця-еколога.